Wij de scherpe inzichten. U een helder perspectief.

Sight is een niche kantoor op het gebied van bouw- en vastgoedrecht en bedient voornamelijk commerciële bouw- en vastgoedpartijen.
Tot onze cliënten behoren aannemingsbedrijven, projectontwikkelaars, beleggers, overheden en gebruikers.

Wij kiezen voor een persoonlijke en pragmatische benadering. Door onze jarenlange ervaring zijn we bekend met de wereld van onze klanten.
Dit stelt ons in staat om onze juridische expertise op een doortastende en relevante manier aan te wenden.

In die zin laten de partners van Sight zich misschien wel liever omschrijven als trusted advisors. Wij willen op een respectvolle manier samen
optrekken, altijd met een heldere blik op het einddoel. Zo bent u als opdrachtgever gedurende het proces verzekerd van onze scherpe inzichten.
Kritisch waar nodig en creatief waar mogelijk bieden wij een frisse, open en deskundige aanpak.

Welkom bij Sight.
Saskia Könemann

Saskia Könemann

Advocaat, Partner

Saskia is advocaat sinds 1998. Zij is gespecialiseerd in bouw- en aanbestedingsrecht en staat met
name aannemers, opdrachtgevers en architecten bij. Saskia procedeert en adviseert in
geschillen rondom diverse besteksvormen waaronder traditionele UAV bestekken als Standaard
RAW en STABU, maar ook geïntegreerde contractvormen als UAV-GC. uitgebreid CV >
Sebastiaan Sellenraad

Sebastiaan Sellenraad

Advocaat, Partner

Sebastiaan is advocaat sinds 1999. Hij is gespecialiseerd in het civiele vastgoedrecht en houdt zich
vooral bezig met de (her)ontwikkeling van binnenstedelijke projecten, daaraan gerelateerde
vastgoedtransacties en gebiedsontwikkelingen. Hij treedt met name op voor bouwende ontwikkelaars
en (institutionele) beleggers. uitgebreid CV >

Specialismen

Bouwrecht

Sight adviseert aannemers en opdrachtgevers, adviseurs en architecten in alle fasen van het werk, van het contracteren tot de eindafrekening.
Sight is thuis in het verloop van het bouwproces en in de toegepaste standaard voorwaarden zoals de UAV, UAV-TI, UAV-GC, Standaard RAW,
STABU en de DNR.

Daarnaast behandelt Sight regelmatig geschillen op het gebied van het bouwrecht, zoals wijzigingen, meer- en minderwerk, stagnatie, bouwtijd,
(verborgen) gebreken en de stillegging of beëindiging van het werk. Het goed inschatten en vastleggen van de positie kan ertoe bijdragen om
in overleg tot een oplossing te komen. Mocht dat niet lukken dan voeren we zo nodig een procedure. We zijn zowel bedreven en ervaren in het
procederen bij de gewone rechter als bij diverse arbitrage-instituten.

Aanbestedingsrecht

Sight adviseert bedrijven bij de inschrijving op aanbestedingen, ook na de gunning. Waar nodig procederen wij over de gunning, meestal in kort
geding. Ook worden we geraadpleegd door aanbesteders bij het opstellen van aanbestedingsstukken en/of het nemen van de gunningsbeslissing.

Project- en gebiedsontwikkeling

Sight adviseert partijen die betrokken zijn bij de (her)ontwikkeling van vastgoedobjecten, zoals kantoren, winkelcentra, hotels, distributie- en
datacentra en woningen. Ook adviseert Sight over gebiedsontwikkeling, met name waar het de herontwikkeling van binnenstedelijke gebieden betreft.
We hebben veel kennis van en ervaring met de herontwikkeling van objecten met verdeeld eigendom, zoals winkelcentra in VvE of CVvE-verband
en (voormalige) bedrijventerreinen.

Vastgoedtransacties

In het verlengde van de projectontwikkelingspraktijk adviseert Sight over de aankoop en verkoop van vastgoed, met name waar het de koop van
nog niet (volledig) gerealiseerd vastgoed betreft. Sight heeft ervaring met de aankoop en verkoop van kantoren, hotels, industrieel vastgoed,
distributiecentra, bouwlocaties, leisure objecten en winkelcentra.

Huur

Sight adviseert (en procedeert waar nodig) over diverse aspecten van het huurrecht, met name over onderwerpen die raakvlakken hebben met
projectontwikkeling en vastgoedtransacties, zoals huurbeëindiging, renovatie en dringend eigen gebruik.

Wil jij meebouwen aan onze groeiende praktijk?

Sight is een niche kantoor op het gebied van bouw- en vastgoedrecht en bedient voornamelijk commerciële bouw- en vastgoedpartijen. Tot onze cliënten
behoren aannemingsbedrijven, ontwikkelaars, beleggers, overheden en gebruikers.

Gevraagd:

Beginnend of gevorderd advocaat-medewerker bouw- en vastgoedrecht.


Bij Sight kiezen we voor een persoonlijke en pragmatische benadering en hechten we veel waarde aan een prettige en ongedwongen werksfeer. Wij zijn
daarom op zoek naar een collega die naast een scherp juridisch inzicht ook gevoel voor humor heeft.

Op dit moment bestaat ons kantoor uit twee ervaren advocaten, ondersteund door een office manager, een secretaresse en een paralegal. Wil jij meebouwen
aan onze groeiende praktijk? Stuur dan je CV met sollicitatiebrief naar info@sight.law.

Wil je meer weten over deze vacature dan kun je contact opnemen met Saskia Könemann of Sebastiaan Sellenraad. Hun contactgegevens vind je op deze site.

Contact

John M. Keynesplein 12-46
1066 EP Amsterdam
T +31(0)20 26 18 320
F +31(0)20 26 18 321
E info@sight.law
Download routebeschrijving